Skip to main content

Lăng Nghiêm Toát Yếu


Published 2005


Đây là loạt pháp thoại mang nhan đề "Lăng Nghiêm Toát Yếu" do Sư Bà Hải Triều Âm thuyết giảng vào năm 1995. (Tiểu Sử Sư Bà Hải Triều Âm)

Hạ tải trọn bộ pháp thoại này gồm 160 phần mp3 được gói zip: Lăng Nghiêm Toát Yếu (zipped mp3 files)

Đọc sách trên mạng và hạ tải sách Lăng Nghiêm Toát Yếu

Các trang nghe online, hạ tải mp3 và sách đọc (pdf, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu) của Sư Bà Hải Triều Âm Thuyết Giảng:
-Lăng Nghiêm Chánh Văn
[Nghe Online Phần 1][Nghe Online Phần 2]

-Lăng Nghiêm Chính Mạch
[Nghe Online]
-Lăng Nghiêm 94
[Nghe Online]

-Quy Nguyên Trực Chỉ
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Lăng Nghiêm Toát Yếu
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Sống Chết Bình An (Dựa Theo Tử Thư Tây Tạng)
[Nghe Online]

Các thời pháp thoại khác của Sư Bà có cho thỉnh tải miễn phí trên mạng chùa: ChuaDuocSu.org

Chùa Dược Sư
Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Ðức Trọng,
Tỉnh Lâm Ðồng - Việt Nam
Điện thoại: 84 63 384 6393
hay 84 63 384 6368


Reviews

Reviewer: Hue Tri - - March 21, 2012
Subject: Lăng Nghiêm Toát Yếu
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!!
DOWNLOAD OPTIONS
OGG VORBIS
BACK
VBR MP3
BACK
In Collection
Community Audio
Uploaded by
Hue Tri
on 3/20/2012
Views
1,260
Favorites
1
Reviews
1
PEOPLE ALSO FOUND
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
100
0
0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
9,417
0
0
Community Audio
by ChuaTamNguyen.org
2,886
0
0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
12
0
0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
4,976
0
0
Community Audio
by HueTri@yahoo.com
141
0
0
Community Audio
by huetri@yahoo.com
90
0
0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
1,613
0
0